AGROHOBBY | Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pro samoodvozce je velkoobchod otevřen pondělí – pátek od 07.00 – 15.30 hodin. Sobota a neděle zavřeno. Platební karty PŘIJÍMÁME.

Samoodvoz není třeba předem objednávat (výjimkou jsou kamióny). Objednávky zboží rozvozu do Vaší provozovny přijímáme pouze telefonicky, e-mailem, o víkendu na záznamník a to den předem, avšak nejpozději do 13.00 hodin, na pondělí v neděli do 17.30 hodin na záznamník. Zboží se platí řidiči, který také na místě odepíše na dodacím listě vrácené obaly. Při první objednávce prosíme uvádějte Vaše základní údaje: - obchodní jméno, IČO, DIČ, přesnou adresu provozovny a tel.

Rozvozní dny (do většiny míst rozvážíme nejméně 2x v týdnu) dohodneme při první objednávce. Láhvové pivo, minerálky a limo v láhvích prodáváme po celých přepravkách, plasty po balení (obvykle 6, 12 nebo 24 ks), víno, lihoviny, chipsy a jiné dodáme i na ks. Cigarety pouze po kartónech. Veškeré Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonu nebo e-mailu (viz. kontakt).

Rozvozné:

Ceník, který uvádí ceny samoodvozu i rozvozu Vám rádi poskytneme na vyžádání. Nestanovujeme nejmenší objem zboží nebo cenový limit pro rozvozy, ani nepodmiňujeme sortiment, můžete odebírat třeba jen vybrané položky ceníku, avšak prosíme o rozumné pochopení. Přiložený ceník je aktuální v den vytištění. Pokud máte ceník staršího data, upozorňujme na možné změny, zejména lihovin, ceník se aktualizuje dle nákupních podmínek.

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin

Dle § 133 odst. 4 zákona o spotřebních daních je každá osoba, která prodává lihoviny (v lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce o této činnosti písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat. Písemná informace musí obsahovat údaje o prodejci, časové vymezení prodeje a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin. Oznámení lze podat i elektronicky, a to do datové schránky, příp. na emailovou adresu podatelny příslušného celního úřadu.

Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.

Při případné kontrole musí prodejce předložit:

  • Doklady o nákupu lihovin (od registrovaného distributora lihu)
  • Koncesi (Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin), kterou Vám vydá na žádost Živnostenský úřad
  • Kopii oznámení Celnímu úřadu